22.05.2018. Utorak
rplicas de relojes
Replica Popular Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches
 
 Asocijacija DUGA
2_2.jpg
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
Wimbledon
Republčki zavod za socijalnu zaštitu
Grad Subotica
Grad Subotica
US Open
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
2_5.jpg
 Komora socijalne zaštite
2_7.jpg
2_8.jpg
TAG Heuer replica
Organizacija rada
Služba za zaštitu dece i mladih

Služba za zaštitu dece i mladih bavi se zaštitom interesa i prava dece i omladine sa različitim oblicima društveno neprihvatljivog i zakonski sankcionisanog ponašanja, zaštitom prava dece i omladine sa posebnim potrebama, zaštitom interesa i prava deteta u porodicama sa narušenim porodičnim odnosima, te zaštitom dece koja ne mogu da odrastaju sa svojim roditeljima.

Celokupan rad Službe bazira se na primeni odredaba iz Porodičnog Zakona Republike Srbije, Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnih lica, Zakona o socijalnoj zaštiti Republike Srbije, Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada centra za socijalni rad, Pravilnika o hraniteljstvu i Međunarodnoj konvenciji o pravima deteta, kao i drugim zakonima i podzakonskim aktima.

Službu za zastitu dece i mladih čini 13 stručnih radnika-voditelja slučaja sa završenim fakultetom ili višom školom (socijalni radnici, dipl. soc. radnici, pedagozi, specijalni pedagozi i psiholozi) te sa odgovarajućim edukacijama za rad na ovim poslovima, dva supervizora i  jedan  rukovodilac.

Rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih: Vesna Margaretić , dipl.socijalni radnik

 

 

 

 

 

replica watches