23.07.2018. Ponedeljak
rplicas de relojes
Replica Popular Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches
 
 Asocijacija DUGA
2_2.jpg
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
Wimbledon
Republčki zavod za socijalnu zaštitu
Grad Subotica
Grad Subotica
US Open
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
2_5.jpg
 Komora socijalne zaštite
2_7.jpg
2_8.jpg
TAG Heuer replica
Organizacija rada
Organizacija rada

Organizaciona struktura Centra se od osnivanja do danas znatno menjala. Od 1963.godine se primenjivao polivalentni metod rada, koji se 1998.godine na predlog Ministarstva promenio u timski rad koji je bio na snazi do septembra 2008.godine, od kada je odlukom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike RS, primenom novog Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada u primeni metod rada voditelja slučaja.

Centar za socijalni rad, shodno primeni Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada u centrima za socijalni rad, organizuje rad kroz sledeće službe:

1. Služba za zaštitu dece i mladih
2. Služba za zaštitu odraslih i starih
3. Služba za pravne poslove
4. Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove
5. Poslovi planiranja i razvoja
6. Centar za savetovanje i podršku porodici

Centar za socijalni rad pruža uslugu Dnevnog centra za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju, koja je regulisana ugovorom sklopljenim između Centra za socijalni rad kao izvođača usluge i Lokalne samouprave kao nosioca usluge.  

Centar za socijalni rad Grada Subotice broji 61 zaposlenih, 44 se finansira iz budžeta Republike Srbije, a 17  iz budžeta Lokalne samouprave.


Preuzmite organizacionu šemu u obliku pdf dokumenta

Uvećajte sliku

 

 

 

 

 

replica watches