15.11.2019. Petak
rplicas de relojes
Replica Popular Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica Watches
 
 Asocijacija DUGA
2_2.jpg
Ministarstvo za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja
Wimbledon
Republčki zavod za socijalnu zaštitu
Grad Subotica
Grad Subotica
US Open
Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu
2_5.jpg
 Komora socijalne zaštite
2_7.jpg
2_8.jpg
TAG Heuer replica
Organizacija rada
Organizacija rada

Organizaciona struktura Centra se od osnivanja do danas znatno menjala. Od 1963.godine se primenjivao polivalentni metod rada, koji se 1998.godine na predlog Ministarstva promenio u timski rad koji je bio na snazi do septembra 2008.godine, od kada je odlukom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike RS, primenom novog Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada u primeni metod rada voditelja slučaja.

Centar za socijalni rad, shodno primeni Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada u centrima za socijalni rad, organizuje rad kroz sledeće službe:

1. Služba za zaštitu dece i mladih
2. Služba za zaštitu odraslih i starih
3. Služba za pravne poslove
4. Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove
5. Poslovi planiranja i razvoja
6. Centar za savetovanje i podršku porodici
7. Centar za savetovanje i prevenciju problema u ponašanju dece i mladih


Centar za socijalni rad Grada Subotice ima 51 zaposlenih (47 na neodređeno i 4 na određeno), 39 se finansira iz budžeta Republike Srbije, a 12  iz budžeta Lokalne samouprave. Od ukupnog broja zaposlenih 11 je muškog pola a 40 ženskog pola. Trenutno su angažovana i dva lica na zameni do povratka zaposlenih sa porodiljskog odsustva. 

 

 

 

 

replica watches