+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Munkaszervezés

Organizaciona struktura Centra se od osnivanja do danas znatno menjala. Od 1963.godine se primenjivao polivalentni metod rada, koji se 1998.godine na predlog Ministarstva promenio u timski rad koji je bio na snazi do septembra 2008.godine, od kada je odlukom Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike RS, primenom novog Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada u primeni metod rada voditelja slučaja.

Centar za socijalni rad, shodno primeni Pravilnika o organizaciji, normativima i standardima rada u centrima za socijalni rad, organizuje rad kroz sledeće službe:

1. Gyermek- és ifjúságvédelmi szolgálat
2. Felnőttkorúak és öregek szociális védelmével foglalkozó szolgálat
3. Jogi szolgálat
4. Pénzügyi- Adminisztrativ és Technikai Szolgálat
5. Elemző - kutató munkát végző szakcsoport
6. Családtámogató- és Tanácsadó Központ

Centar za socijalni rad pruža uslugu Dnevnog centra za decu i omladinu sa poremećajem u društvenom ponašanju, koja je regulisana ugovorom sklopljenim između Centra za socijalni rad kao izvođača usluge i Lokalne samouprave kao nosioca usluge.  

Centar za socijalni rad Grada Subotice broji 60 zaposlenih, 44 se finansira iz budžeta Republike Srbije, a 16  iz budžeta Lokalne samouprave.

Organizaciona Å¡ema

Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice za 2012.godinu
Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Grada Subotice za 2013. godinu

Program rada Centra za socijalni rad Grada Subotice za 2013.godinu
Program rada Centra za socijalni rad Grada Subotice za 2014. godinu

Preuzmite organizacionu Å¡emu u obliku pdf dokumenta

Uvećajte sliku