+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Биографија

Име и презиме: МИРОСЛАВА БАГАВАЦ

MIROSLAVA BAGAVACЗвање: дипл.соц.радник
Позиција: Директор Центра за социјални рад Града Суботице
Датум рођења: 07.09.1967.Мокрин
Брачно-породични статус:удата,двоје деце Сара(24), Лука(20)                                                  
Адреса: Суботица, Божидара Аџије 29
Телефони: ЦСР 024 548 220; 065/948-22-11; 063/559217
Е-маил: miroslava.bagavac@gmail.com, direktor@csrsu.org.rs        
   
ОБРАЗОВАЊЕ

 • 1994. – Дипломирала на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, Одсек за социјалну политику и социјални рад, са темом „Актуелни проблеми сиромаштва у Србији  90-тих“, ментор проф.др.Мира Лакићевић;
 • 2010 .г.-Завршила четири године  Системске породичне психотерапије на ИМЗ Београд и стекла сертификат из  системске породичне психотерапије
 • 2011.г. Савез Друштава психотерапеута Србије доделио Сертификат за психотерапију   


РАДНО ИСКУСТВО

 •  јун 2015.-до данас-директор Центар за социјалани рад Града Суботице
 • децембар 2014.-јун 2015. – в.д.директор Центар за социјалани рад Града Суботице
 • 2008.г. - 2014.г.водитељ случаја у Центару за социјални рад за општину Чока; Поред послова водитеља случаја спроводила је и саветодавно усмеравање и системски породични саветодавни рад са породицама које имају децу са сметњама, хранитељским породицама, породицама чија деца имају развојне или емоционалне проблеме, поремећаје понашања, с тим што се дешавало да након пар сусрета породица схвати и затражи помоћ у решавању партнерских проблема, те је радила и партнерску терапију, терапију родитељства, као и терапију развода. Затим, радила је и са породицама и адолесцентима који су у сукобу са законом и којима су изречене васпитне мере. Терапијски рад се највише одвијао са породицама са поремећеним породичним односима и, породицама у разводу и другим вулнерабилним породицама погошеним кризама (губици, болест, инвалидитет).
 • 05.2003. - 12.2008.     Центар за социјални рад за општину Чока; Оснивач Центра за социјални рад за општину Чока и први директор;
 • 04.1996. - 05.2003.    Чока    Предшколска установа “Радост” Чока    Социјални радник
 • 04.-11.2001.    Чока    CARE Интернатионал    Социјални радник    Community worker, локални партнер на идентификоваwу потреба угроженог становништва  након поплава за санацијом и реконструкцијом домова оштећених непогодом.
  Финансијер CARE Интернатионал
 • 12.1995. - 04.1996.    Чока    Индустрија меса Чока    
      Социјални радник у привреди
 • -12.1993. - 12.1995.    Сента    Центар за социјални рад Сента    Социјални радник    Поливалентна социјална заштита свих категорија становништва


ЛИЦЕНЦЕ ЗА РАД

 • ЛИЦЕНЦУ за ОСНОВНЕ СТРУЧНЕ ПОСЛОВЕ  издате од Коморе социјалне заштите Бр. Рп-09/2013-1 од 24.09.2013 и
 • ЛИЦЕНЦУ за специјализоване послове-ПОРОДИЧНИ ПСИХОТЕРАПЕУТ издате од Коморе социјалне заштите Бр. Рсп-45/2013-1 од 24.09.2013

ЕДУКАЦИЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

 • 1992.г.”Сензитивити тренинг” из области групног социјалног рада
 • 2003.Тренер у пројекту Норвешке народне помоћи ”Жене то могу”
 • 05.2003.-06.2004 Тренер програма ”Јачање капацитета за децентрализацију школа” Министарство просвете и НВО ”Грађанске иницијативе”
 • марта 2004.г У оквиру Стратегије развоја породичног смештаја похађала обуку за тренера, и стекла сертификат за реализацију Програма припреме и обуке за хранитељство“Сигурним кораком до хранитељсва“
 • 2010.г похађала Емоционална приврженост(attachment) у породичној терапији и едукацији, едукацију је водила проф.Арлен Ветер (клинички психолог, системски породични терапеут и супервизор, Професор на Сурреy Универзитету у Великој Британији, председник Европске асоцијације породичне терапије -ЕФТА).
 • мај 2014-новембар 2014 Тренинг из „ПАРТНЕРСКЕ ТЕРАПИЈЕ ФОКУСИРАНЕ НА ЕМОЦИЈЕ“ је водила Кyриаки Полyцхрони, М.А., Ц.Г.П.  (Председник Европске асоцијације системских терапеута; клиницки психолог; едукатор и супервизор системске породицне терапије, Институт Антхропос у Атини,
 • 2013.г.Завршен базични курс за Гешталт терапију  при Гешталт студиу Београд,  Акредотаван од ЕАГТ
 • 2015.г.  у организацији Центра за Права детета,учествовала на домаћем курсу прве категорије “Заштита деце И младх са сметњама у развоју од злостављања И занемаривања”
 • 2016.г. Завршен ТРЕНИНГ ПРОГРАМ: ГЕШТАЛТ У ОРГАНИЗАЦИЈАМА СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ БЕОГРАД SRB у сарадњи са GESTALT PSYCHOTHERAPY TRAINING INSTITUTE MALTA GPTIM
 • Поред наведених едукација/тренинга, прошла  више акредитованхи програма Репуличког завода за социјалну зашти
 • Акредитовани програм РЗСЗ -Оснивање и вођење групе за (само)подршку младих у ризику-клуб за младе по моделу ГРИГ, завршила 2009 године у трајању 30 сати
 • Акредитовани програм РЗСЗ- Знања и вештине за вођење случаја у социјалној заштити завршила 2009 године
 •  Акредитовани програм РЗСЗ-Програм Насиље у породици и институционална заштита, завршила 2009 године (16 сати)
 • Акредитовани програм РЗСЗ-Програм Организовање конференције случаја за заштиту насиља у породици завршила 2009 године (7 сати)
 • Акредитовани програм РЗСЗ-Програм Координирана акција локалне заједнице у превенцији и заштити од насиља у породици завршила 2009 године(7 сати)
 •  Акредитовани програм РЗСЗ-Програм рад са жртвама насиља у центру за социјални рад завршила 2009 године
 • Акредитовани програм РЗСЗ-Програм Рад са насилницима у Центрима за социјални рада завршила 2010 године у трајању 12 сати
 • Акредитовани програм РЗСЗ-Програм „Подршка деци и младима у кризним и трауматским ситуацијама-Ургентно хранитељство“ завршила 2010 године у трајању 16 сати
 • Акредитовани програм РЗСЗ--Акредитовани програм РЗСЗ-Програм припреме и подршке хранитељским породицама за бригу о бебама/малој деци завршила 2010 године у трајању 16 сати
 • Акредитовани програм РЗСЗ-Програм обуке кадрова за рад и отварање дневних боравака за особе са сметњама у развоју у 2010 (30 сати)
 • Акредитовани програм РЗСЗ-Успостављање одрживе услуге и програм рада дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју у 2011 (32 сата)
 • Акредитовани програм РЗСЗ-Методологија извођења обуке у 2011 (32 сата)
 • Акредитован програм РЗСЗ-Подстицање просоцијалног и превенција агресивног понашања младих у 2013 (32 сата)
 • Акредитован програм РЗСЗ –Примена скале за процену функционалне способности корисника  и одређивање потребног степена подршке (2013.г.) 8 сати
 • Акредитован програм РЗСЗ -Смернице за рад са сексуалним мањинама у систему социјалне заштите(2013.г.)
 • Акредитован програм РЗСЗ –Програм основне  обуке супервизоре у центрима за социјалне  рад (2014.г.)
 • Акредитован програм РЗСЗ –Примена института хипотеке у социјалној заштити 2015.г.(7сати)
 • Акредитован програм РЗСЗ –Улога центра за социјални рад и других пружалаца услуга социјалне заштите у примени васпитних налога 2016.г. (18 сати)
 • Акредитован програм РЗСЗ –Поступање центараза социјални рад у организовању помоћи иподршке породици у случајевима ризика од измештања деце 2017.г. (7 сати)
 • Акредитован програм РЗСЗ –Примена старатељства у центрима за социјални рад-улога, обавезе и одговорности водитеља случаја 2017.г.(16сати)
 • Акредитован програм РЗСЗ –Обука професионалаца/ки за третман починилаца насиља у партнерским односима (2017)56 сати
 • узимала активно и пасивно учешће на више међународних и    домаћих  скупова из области социјалне заштите;

Тренерско искуство (похађала и одржала обуке и тренинге)

Обука

 • Академско знање метода, техника и вештина групног рада (вокација социјални радник)
 • Сензитивити тренинг (академски ниво, ментор/тренер проф.Ђурађ Стакић)
 • Групни рад са родитељима предшколске деце (водитељ Александар Вучо, психоаналитичар)
 • Учешће на више семинара о групном раду и примени
 • Базични тренинг за тренерице у пројекту «Жене то могу»
 • Едукација за тренера ”Јачање капацитета за децентрализацију школа” Министарство просвете и НВО ”Грађанске иницијативе”
 • Едукација за тренера ”Сигурном кораком до хранитељства” за групни рад са хранитељима  -У оквиру Стратегије развоја породичног смештаја похађала сам за обуку за тренера марта 2004,г, и стекла сертификат за реализацију Програма припреме и обуке за хранитељство“Сигурним кораком до хранитељсва“
 • Едукација тренера за програм „Подршка успостављању услуга за децу са инвалидитетом и развој индикатора у социјалној заштити'' у оквиру пројекта Деци је место у породици у сарадњи Министарства рада и социјалне полотике, Завода за социјалну заштиту  и  Уницефа, које финансира Европска унија
 • Акредитовани програм РЗСЗ-Методологија извођења обуке у 2011 (32 сата)
 • Eдукација тренера у склопу пројекта „Алтернативна брига и права деце у Србији“ у 2018.г.
 • Успешно завршила тренинг за тренере „Медијска писменост и борба против онлајн радикализације, екстремизма и тероризма“ у оквиру пројекта Схаре фондације и ОЕБС-а


Тренинзи које сам одржала

 • «Школа за родитеље» програм Томаса Гордона са родитељима деце у вртићу (циклуси у континуитету од 1996.до2003.г.)
 • У оквиру пројекта CARE-internacional  «Зажтита од поплава и санација кућа 2001.г.».Групни рад са групом корисника помоћи (циклус 12 радионица)
 • «Развијање здравих стилова живота» са групом ученика завршног разреда Основне школе (циклус 10 радионица)
 • Више дводневних тренинга у «Жене то могу» са групама жена са циљем подстицања женског активизма (након свих тренинга полазнице су се организовале, осмислиле и спровеле акцију сходно потребама њихове локалне заједнице)
 • Више тродневних  тренинга у програму Јачање капацитета за децентрализацију школа” Министарство просвете и НВО ”Грађанске иницијативе” са директорима чкола и њиховим тимовима и издвајам га као велико професионално искуство будући да се за 6 месеци сваки викенд,  радило са још два  често и непозна котренера
 • Више група хранитеља у оквиру хранитељства „Сигурним кораком до хранитељства“ у континуитету сваке године и сада
 • Пројекат „Социјална инклузија ИПА 2008 “, реализовала обуку обуку као тренер Програма „Успостављање одрживе услуге и програм рада дневног боравка за децу и младе са сметњама у развоју“
 • Вођење групе младих „Бити ОК“у Центру за социјални рад Чока, по моделу ГРИГ (метода социотерапијског рада) Развијање услуге која омогућује младима да развију конструктивне одговоре на животне тешкоће, развој социјалних вештина, предузимање одговорности за себе и своје односе (09.2011-12.2014)
 • Водитељ групе родитеља у програму Саветодавне подршка родитељима деце са сметњама у развоју у оквиру Пројекта развијања Дневне услуге  у заједници -дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју у Чоки  (авг-дец 2014)

УЧЕШЋЕ У ПРОЈЕКТИМА ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ :

Искуство у међународним и националним пројектима релевантним за област социјалне заштите

(а).Водећи локални партнер
Израда стратешког документа, дефинисање приоритета социјалне политике на локалном  у оквиру пројекта Еxцханге”Стратегија развоја социјалне заштите општине Чока”;стручни сарадник на пројекту
Време одвијања 03.2006-03.2007.
Финансијер Европска Унија

(б).Comunity worker,локални партнер на идентификовању потреба угроженог становништва након поплава и  санација 160 кућа на територији Северног Баната
Април-новембар 2001.г.CARE Интернатионал
(ц) Водитељ групе младих у 4 пројекта Центра за социјални рад Чока, развој ванинституционалне услуге- Вођење групе по моделу ГРИГ (метода социотерапијског рада). У континуитету од 2011.г. до 2014.г.
(д) Водитељ групе родитеља Центра за социјални рад Чока у оквиру пројекта Дневне услуге у заједници-дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју.Реализатор Саветодавне подршаке родитељима деце са сметњама у развоју авг.-дец.2014.г.

Искуство у заснивању локалних услуга
(а) У пројекту Центра за социјални рад Чока ”Планирање услуга социјалне заштите-ПЛУС” реализација акционог плана стратегије:”Помоћ у кући”
Руководилац ванинституционалне заштите старих, хронично оболелих и особа са инвалидитетом (стандардизација услуге)
Време одвијања 12.2007-09.2008.

(б) Kонсултатнт – извршилац у 5 пројеката Центра за социјални рад Чока, развоја ванинституционалне услуге, заштите старих. У континуитету од 2007.г. до 2011.г.

(в) Сардник – партнер у 2 пројекта Општине Чока,  успостављање услуге за децу
''Подршка успостављању услуга за децу са инвалидитетом и развој индикатора у социјалној заштити
 - у оквиру пројекта „Еxцханге 3”-Делимо осмехе Време одвијања:01.09.2010.- 31.12.2011.г

(д)Партнерство кроз Србију у сарадњи са УНИЦЕФ-ом   у оквиру пројекта „Социјална инклузија ИПА 2008“Сарадник на пројекту успостављања локалне услиге  и тренер у оквиру пројекта ''Подршка успостављању услуга за децу са инвалидитетом и развој индикатора у социјалној заштити

Време одвијања :10.04. -20.06.2011.средства Европске Kомисије за успостављање или развијање услуга

Учешће у изради стратешких и акционих докумената релевантних за област социјалне заштите

(а) Руководилац радне групе у Израда  стратегије социјалне  заштите на локалном нивоу, односно акционих планова ”Стратегија развоја социјалне заштите општине Чока”;2006-2007

(б) Члан радне групе у изради локалног акционог плана стратегија односно акционих планова Општине Чока

ОБЈАВЉЕНИ РАДОВИ

2017.Г.На 7. конгресу психотерапеута Србије постер презентацију “ Психосоцијални третман поцинилаца насиља у партнерским односима – искуства ЦСР Града Суботица”. Аутори презентације су Мирослава Багавац, Рада Бозиц , Нада Верес И Борис Телечки
2018.г.Национална конференција „Место –улога и перспективе лиценцираног породичног психотерапеута/породичног саветника у систему социјалне заштите Републике Србије“

ЧЛАН СТРУЧНИХ УДРУЖЕЊА:

Члан Скупштине Kоморе социјалне заштите и члан управног одбора Kоморе социјалне заштите, члан стручног удружења „Асоцијација центара за социјални рад“;

ДРУГЕ ВЕШТИНЕ, СПОСОБНОСТ И ПОЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ЈЕЗИKА

Познавање рада на рачунару( hardver, Windows, Internet,  основе MS Office (Word, Excel, Explorer, PowerPoint, Corel Draw, Adobe Photoshop), при Културно образовном центру Чока, 2012. године
Руски језик, академски ниво (успешно положен обавезан предмет у оквиру студијског  програма  основних студија социјалног рада у трајању од 4 семестра)
Мађарски, средњошколски ниво ( учење као обавезан предмет у оквиру основне и средње школе)
Енглески( похађала и завршила Б1 курс, при Судиу за језике Беара, 2008. године)
Италијански ( похађала и успешно завршила А1 при Италијанском културном центру „ Piazza Italia“,  2019. година)
Возачка дозвола Б категорије ( активан возач)