+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
ПРАВА И УСЛУГЕ - САВЕТОВАЊЕ, ПСИХОТЕРАПИЈА И ЕДУКАЦИЈА

У Центру за социјални рад Града Суботице саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се у оквиру Центра за саветовање и подршку породици и Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих.

Центар за саветовање и подршку породици

Центар за саветовање и подршку породици се бави пружањем саветодавно- терапијских услуга појединцима, брачним паровима, родитељима и породицама у разрешавању: емоционалних тешкоћа, проблема у партнерском односу, тешкоћа и проблема у породичним односима, васпитних тешкоћа, проблема сазревања и одрастања, проблема у односу са другим људима у социјалном окружењу.

У раду са индивидуама, паровима и породицом интегришемо разна знања и психотерапијске технике пратећи своје клијенте и њихове потребе. Верујемо да свака индивидуа има свој приступ, темпо и очекивања везана за личну психотерапију и саветовања. Наш приступ подразумева поштовање тога али и постепено освешћивање и суочавање у интересу и на добробит сваког клијента. Највише се ослањамо на прихватање и разумевање клијента, емпатију, равноправну комуникацију, приступачност и непосредност уз разумне границе и подстицање личне одговорности за саветовање и психотерапију.

Вредности којима се руководимо у нашем Центру су усмереност на клијента, поверљивост и етичност, поштовање и посвећеност добробити клијената, пружање јасних и истинитих информација и флексибилност.

Центар за саветовање и подршку породици чине три стручна радника: два психолога од којих је један руководилац Службе за локалне услуге и социјални радник - посебно обучени за саветодавни рад (психодрамски и сертификовани ТА саветници)

ЦЕНТАР ЗА САВЕТОВАЊЕ И ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ
Шантићева 27/ 1 спрат
Тел: 024/ 551-619
e-mail: savetovaliste@csrsu.org.rs

ДОЛАЗАК ЈЕ ПОТРЕБНО ЗАКАЗАТИ ! УПУТ НИЈЕ ПОТРЕБАН!

Наше радно време је од 07 до14 часова и 30 минута сваког радног дана.

Саветодавно-терапијски рад се одвија на српском и мађарском језику.

СВЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО ГРАЂАНИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СУБОТИЦЕ СУ БЕСПЛАТНЕ!

ТАЈНОСТ И ПОВЕРЉИВОСТ РАЗГОВОРА ЈЕ ЗАГАРАНТОВАНА!

Центар за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих


Центар за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих је услуга система социјалне заштите којом се пружа помоћ и подршка деци и младима који испољавају проблеме у понашању или не умеју да на адекватан начин задовоље своје потребе или их задовољавају на друштвено неприхватљив начин, као и њиховим родитељима и старатељима.

Циљ је да кроз услугу Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих, омогућимо деци и младима, да на адекватан начин задовоље своје потребе и тиме се развију у задовољне и лично и друштвено одговорне особе, а породици корисника пружа се подршка и прилика да развију конструктивне односе.

У оквиру рада Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих, Центар за социјални рад као орган старатељства ће у својој надлежности спроводити и извршење  посебних обавеза из Закона о малолетним учиниоцима кривичног дела и кривично правној заштити малолетног лица.

ЦЕНТАР ЗА САВЕТОВАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈУ ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ
Сомборски пут бр.33
Tel/fax: 024/ 4562 112
e-mail:dnevni.centar@csrsu.org.rs

СВЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО НАШИМ КОРИСНИЦИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СУБОТИЦЕ СУ БЕСПЛАТНЕ УЗ ЗАГАРАНТОВАНУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ТАЈНУ!