+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
СЛУЖБА ЗА ФИНАНСИЈСКО-АДМИНИСТРАТИВНЕ И ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за финансијско-административне и техничке послове  бави се пословима финансијског планирања средстава за социјалну заштиту, као и реализације истих, а на основу одобрених средстава од стране Републике Србије и Града Суботице.

Службу за финансијско-административне и техничке послове чини један дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове- шеф рачуноводства, један благајник, један референт за финансијско –рачуноводствене послове, дактилограф и 3 возача.

Шеф рачуноводства Службе за финансијско-административне и техничке послове је Биљана Кључик, дипл.економиста, тел.: 024/548-220, локал 153.

Благајник у Служби је Ержебет Маркуш, референт за финансијско-рачуноводствене послове је Тамара Бандобрански Елек, дактилограф је Сања Јованић и возачи су Золтан Пароци, Срето Рауковић и Милимир Стојановић.