+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

Служба за правне послове обавља управно-правне послове за грађане у поступцима остваривања права из области социјалне заштите и све правне послове у надлежности органа старатељства.

У саставу Службе за правне послове функционишу и Канцеларија за материјална давања и Пријемна канцеларија Центра за социјани рад Града Суботице.

Службу за правне послове чини 5 стручних радника за управно-правне послове, 4 водитеља случаја у Канцеларији за материјална давања, 2 референта за правне, кадровске и административне послове и  један руководилац Службе.

Руководилац Службе за правне послове је Марио Шили, дипл.правник, тел.: 024/548-220, локал 108.     

Биографије:

МАРИО ШИЛИ - руководилац Службе за правне послове- рођен 1988.године у Суботици, по занимању дипломирани правник.Звање дипломираног правника стекао 2011.године на Правном факултету на Универзитету у Новом Саду.Запослен у Центру за социјални рад Града Суботице од 2013.године. Тренутно распоређен у Служби за правне послове на пословим  стручног радника на управно-правним пословима.Поседује Лиценцу за обављање правних послова од 2013.године.

САВА ТАБАКОВИЋ - стручни радник за управно-правне послове-  рођ. 1960. године у Билећи, по занимању дипл.правник. Правни факултет завршила у Сарајеву 1985.године. Запослена у Центру за социјални рад од 1992. године на пословима стручног радника на управно-правним пословима. Поседује лиценцу за обављање правних послова социјалне заштите од 2013. године.

СТАНИЈА ПЕРИЋ - стручни радник за управно-правне послове- рођ. 1961. године у Брчком, по занимању дипл.правник. Правни факултет завршила у Бања Луци 1986.године. Запослена у Центру за социјални рад од 1996. године на пословима стручног радника на управно-правним пословима. Поседује Лиценцу за обављање правних послова социјалне заштите од 2013. године.

ОЛИВЕР УЗЕЛАЦ - стручни радник за управно-правне послове-  рођен 1959. године. Засновао је радни однос 1998. године у Центру за социјални рад Града Суботице где и данас ради. У наведеном периоду је обављао правне послове и то углавном послове вођења управног поступка који се односе на остваривање права на новчану социјалну помоћ и додатак за помоћ и негу другог лица, а наведене послове и данас ради. Лиценцу за обављање горе наведених послова је добио 2013. године.

РАДМИЛА РАДУЛОВИЋ - стручни радник за управно-правне послове- рођена 1968. године у Невесињу, по занимању дипл.правник. Правни факултет завршила у Мостару 1991. године. Запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 1999. године на пословима стручног радника на управно-правним пословима. Поседује лиценцу за обављање правних послова социјалне заштите од 2013. године

АНДРЕА УГРИ  - стручни радник за управно-правне послове – рођена 1986. године у Суботици, по занимању дипломирани правник. Звање дипломираног правника стекла је 2010. године на Факултету државних и правних наука Научног универзитета у Печују, Мађарска. Запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 2019. године. Тренутно распоређена у Служби за правне послове на пословим стручног радника на управно-правним пословима. У поступку је лиценцирања од септембра 2019. године.

МЕЛИТА ПАВЛОВИЋ - водитељ случаја у Канцеларији за материјална давања- рођена 1966. у Суботици. Звање социјалног радника стекла на Вишој школи за социјалне раднике у Београду 1990. године. Поседује Сертификат о завршеној едукацији за вођење случаја од 2013. године. Запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 2004. године. Поседује Лиценцу за обављање основних стручних послова у социјалној заштити од 2013.

ГАБРИЕЛЛА КНОХЛ - водитељ случаја у Канцеларији за материјална давања-  рођена 1979.године у Суботици. Звање дипл.соц.радника је стечено на Учитељском факултетум у Ђеру (Мађарска) 2003. године. Поседује сертификат о завршеној едукацији водитеља случаја од 2013.године. Запослен је у Центру за социјални рад Града Суботице од 2008.године. Поседује лиценцу за обављање основних послова у социјалној заштити од 2013. године.

НОРБЕРТ ЂУРЧИК - водитељ случаја у Канцеларији за материјална давања- рођен у Сенти. Звање дипломираног социјалног радника стекао на Факултету за социјални рад Универзитета у Сегедину, Сегедин, Мађарска, 2013.године. Поседује сертификат о завршеној едукацији водитеља случаја од 2016. године. Поседује лиценцу за обављање основних послова у социјалној заштити од 2016. године.

СЕНКА СТЕВОВИЋ - водитељ случаја у Канцеларији за материјална давања- рођена 1958. године у Фекетићу. Завршила Вишу школу за социјалне раднике у Београду 1981. године. Радила у СИЗ-у за социјалну заштиту и од 1983. године запослена у Центру за социјални рад Града Суботице. Поседује лиценцу за обављање основних стручних послова у социјалној заштити од 2013. године.

Референти за правне, кадровске и администартивне послове у Центру за социјални рад Града Суботице су Естер Леваи Ф. и Милан Старчевић.