+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
СЛУЖБА ЗА ЛОКАЛНЕ УСЛУГЕ

Служба за локалне услуге састоји се од Центра за саветовање и подршку породици и Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих.

Руководилац Службе за локалне услуге је Нада Вереш, дипл.психолог, тел. 024/ 551-619

Центар за саветовање и подршку породици


Центар за саветовање и подршку породици се бави пружањем саветодавно- терапијских услуга појединцима, брачним паровима, родитељима и породицама у разрешавању: емоционалних тешкоћа, проблема у партнерском односу, тешкоћа и проблема у породичним односима, васпитних тешкоћа, проблема сазревања и одрастања, проблема у односу са другим људима у социјалном окружењу

У раду са индивидуама, паровима и породицом интегришемо разна знања и психотерапијске технике пратећи своје клијенте и њихове потребе. Верујемо да свака индивидуа има свој приступ, темпо и очекивања везана за личну психотерапију и саветовања. Наш приступ подразумева поштовање тога али и постепено освешћивање и суочавање у интересу и на добробит сваког клијента. Највише се ослањамо на прихватање и разумевање клијента, емпатију, равноправну комуникацију, приступачност и непосредност уз разумне границе и подстицање личне одговорности за саветовање и психотерапију.  

Вредности којима се руководимо у нашем Центру су усмереност на клијента, поверљивост и етичност, поштовање и посвећеност добробити клијената, пружање јасних и истинитих информација и флексибилност.

Центар за саветовање и подршку породици чине три стручна радника: два психолога од којих је један руководилац Службе за локалне услуге и социјални радник - посебно обучени за саветодавни рад (психодрамски и сертификовани ТА саветници)

Биографије:

НАДА ВЕРЕШ - стручни радник на саветодавно-терапијским и социјално-едукативним пословима- руководилац Службе за локалне услуге- рођена 1962. У Суботици. Звање дипл.психолога стекла на Филозофском факултету у Београду 1996. године. Поседује Сертификат о завршеној едукацији Трансакциони аналитичар-саветник од 2008. године.Запослена у Центру за социјални рад Града Суботице од 1996. године. Поседује лиценцу за обављање основних и специјализованих послова у социјалној заштити од 2013. године.

БОРИС ТЕЛЕЧКИ - стручни радник на саветодавно-терапијским и социјално-едукативним пословима-  рођен 1984. Сента. Звање дипл. психолог је стечено на Филозофском Факултету у Новом Саду 2010. године. Поседује Сертификат о завршеној едукацији психодрамски психотерапеут (у оквиру Региналне асоцијације за интегративну примену психотерапије и психодраму, Оксфордске психодрамске школе) 2016.године. Запослен у Центру за социјални рад Града Суботице од 2011. године. Поседује лиценцу за обављање основних ( од 2014. године)  и специјализованих послова у социјалној заштити (од 2018. године).

РАДА БОЖИЋ - стручни радник на саветодавно-терапијским и социјално-едукативним пословима- рођена 1961.године у Ваљеву. Звање дипломираног социјалног радника је стекла на Факлтету политичких наука у Београду 1984.године. Поседује сертификат о завршеној едукацији Трансакциони аналитичар саветник, од 2008 године. Запослена је у Центру за социјални рад града Суботице од 1996 године, а као извршилац у Центру за саветовање и подршку породици ради од 2001 године.  Поседује Лиценцу за обављање специјализованих послова у социјалној заштити од 2013.године


ЦЕНТАР ЗА САВЕТОВАЊЕ И ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ
Шантићева 27/ 1 спрат
Тел: 024/ 551-619e-mail: savetovaliste@csrsu.org.rs

ДОЛАЗАК ЈЕ ПОТРЕБНО ЗАКАЗАТИ ! УПУТ НИЈЕ ПОТРЕБАН!
Наше радно време је од 07 до14 часова и 30 минута сваког радног дана.
Саветодавно-терапијски рад се одвија на српском и мађарском језику.

СВЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО ГРАЂАНИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СУБОТИЦЕ СУ БЕСПЛАТНЕ!
ТАЈНОСТ И ПОВЕРЉИВОСТ РАЗГОВОРА ЈЕ ЗАГАРАНТОВАНА!


Центар за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих

Центар за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих је услуга система социјалне заштите којом се пружа помоћ и подршка деци и младима који испољавају проблеме у понашању или не умеју да на адекватан начин задовоље своје потребе или их задовољавају на друштвено неприхватљив начин, као и њиховим родитељима и старатељима.
Циљ је да кроз услугу Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих, омогућимо деци и младима, да на адекватан начин задовоље своје потребе и тиме се развију у задовољне и лично и друштвено одговорне особе, а породици корисника пружа се подршка и прилика да развију конструктивне односе.
У оквиру рада Центра за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и младих, Центар за социјални рад као орган старатељства ће у својој надлежности спроводити и извршење  посебних обавеза из Закона о малолетним учиниоцима кривичног дела и кривично правној заштити малолетног лица.

Биографије:

МАРИНА ПАРЕЖАНИН - стручни радник на услугама у заједници- рођена1977. године у Суботици. Звање дипл. педагог је стечено на Филозофском факултету у Београду 2003. године. Поседује Сертификат о завршеној едукацији за водитеља случаја, као и диплому у области рада са младима (Youth work and communication, Jonkoping University, Sweeden). Запослена у Центру за социјални рад од 2009.године на пословима водитеља активности у Центру за саветовање и превенцију проблема у понашању деце и омладине. Поседује лиценцу за обављање основних послова у социјалној заштити од 2013.године.


ЦЕНТАР ЗА САВЕТОВАЊЕ И ПРЕВЕНЦИЈУ ПРОБЛЕМА У ПОНАШАЊУ ДЕЦЕ И МЛАДИХ
Сомборски пут бр.33
Tel/fax: 024/ 4562 112
e-mail:dnevni.centar@csrsu.org.rs
СВЕ УСЛУГЕ КОЈЕ ПРУЖАМО НАШИМ КОРИСНИЦИМА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА СУБОТИЦЕ СУ БЕСПЛАТНЕ УЗ ЗАГАРАНТОВАНУ ПРОФЕСИОНАЛНУ ТАЈНУ!