+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
FELNŐTT ÉS IDŐSELLÁTÓ SZOLGÁLAT

A Felnőtt és Idősellátó Szolgálat működése a szociális védelemről szóló törvényen, a családjogi törvényen, az általános közigazgatási eljárásról szóló törvényen és más törvényeken és jogszabályokon alapul.
    
A szolgálat segítséget és támogatást nyújt:

  • a családi gondokkal küzdő felnőtteknek
  • a szellemi fogyatékkal élő felnőtteknek
  • a pszichés betegségekkel küzdőknek
  • az antiszociálisan viselkedő felnőtteknek
  • a hajléktalanoknak
  • a családi gondoskodást nélkülöző időskorú személyeknek
  • a Szabadka város területén tartózkodó, szociálisan rászoruló személyeknek

A Felnőtt és Idősellátó Szolgálatot hat esetvezető szociális munkás, egy szupervízor és a szolgálat vezetője alkotják.

A Felnőtt és Idősellátó Szolgálat vezetője Jelena Zimonjić okleveles szociális munkás, tel: 024/548-220, 135-ös mellék.

Szakmai életrajzok:

JELENA ZIMONjIĆ  - a Felnőtt és Idősellátó Szolgálat vezetője – 1983-ban született Szabadkán. A Belgrádi Egyetem Politikai Tudományok Karán végezte tanulmányait a szociálpolitikai és szociális munka szakon, ahol 2008-ban szerzett okleveles szociális munkás szakmai címet. 2013. óra rendelkezik szakmai jogosítvánnyal az esetek vezetésére és a szociális gondozással kapcsolatos alapvető szakmai feladatok ellátására. A 2011. és 2013. közötti időszakban elvégezte a családterápiás – családi tanácsadói képzést. 2008-tól dolgozik Szabadka Város Szociális Központjában.

DRAGICA RADULOVIĆ- a Felnőtt és Idősellátó Szolgálat szupervízora – foglalkozását tekintve okleveles szociális munkás. Tanulmányait a Belgrádi Egyetem Politikai Tudományok Karának szociálpolitikai és szociális munka szakán végezte. Szakmai jogosítvánnyal rendelkezik az esetvezető szociális munkások munkájának szupervíziójához. 1996. óta áll a Szabadka Város Szociális Központjának alkalmazásában, és azóta több felelős tisztséget is ellátott az intézményben, mint a Felnőtt és Idősellátó Szolgálat vezetője, az intézmény igazgatóhelyettese, a felnőtt és idősellátó csapat koordinátora, Szabadka Város Szociális Központja felügyelőbizottságának tagja, az intézmény aláírásra jogosult felelőse és esetvezető szociális munkás.

LjUBICA ZEC- esetvezető szociális munkás – a Zágrábi Szociális Képzési Főiskolán diplomázott 1981-ben, és szociális munkásként 34 évnyi munkatapasztalattal rendelkezik. Szabadka Város Szociális Központjában 1995. óta áll alkalmazásban, jelenleg mint esetvezető szociális munkás a Felnőtt és Idősellátó Szolgálatban. 2008-ban elvégezte a PRAJD akkreditált képzését a nevelőcsaládok felkészítésére és képzésére. 2013. óta rendelkezik szakmai jogosítvánnyal a nevelőcsaládok képzésével kapcsolatos szakosított feladatok és az esetvezető szociális munkás általános szakmai feladatainak ellátására.

MARIJANA IVKOVIĆ- esetvezető szociális munkás – Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett pszichológusi oklevelet 2003.12.15-én. 2005. óta dolgozik Szabadka Város Szociális Központjában. Elvégezte az esetvezetésre jogosító képzést, és 2013. óta rendelkezik szakmai jogosítvánnyal a szociális gondozással kapcsolatos alapvető szakmai feladatok ellátására. 2014.től látja el az esetvezető szociális munkás teendőit a Felnőtt és Idősellátó Szolgálatban.

MARINA VOJNIĆ - esetvezető szociális munkás – 1976-ban született. Az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán 2003-ban szerzett pszichológusi oklevelet. 2013-ban elvégezte az esetvezető szociális munkás, 2017-ben pedig a szupervízori képzést. 2002. óta dolgozik Szabadka Város Szociális Központjában, jelenleg esetvezető szociális munkásként a Felnőtt és Idősellátó Szolgálatban. 2013. óta rendelkezik szakmai jogosítvánnyal a szociális gondozással kapcsolatos alapvető szakmai feladatok ellátására.

TOMISLAV JURČIĆ - esetvezető szociális munkás – a szociális munkás alapképzést a Szarajevói Szociális Képzési Főiskolán végezte el 1983-ban. 1984. óta dolgozik a szociális gondozás terén. Először az Apatini Szociális Központban helyezkedett el, 1986-tól pedig a Szabadkai Szociális Központban áll alkalmazásban. Jelenleg esetvezető szociális munkásként dolgozik a Felnőtt és Idősellátó Szolgálatban. 2013. óta rendelkezik szakmai jogosítvánnyal a szociális gondozással kapcsolatos alapvető szakmai feladatok ellátására.

DRAGANA VILA - esetvezető szociális munkás – 1989-ben született, tanulmányait az Újvidéki Dr Lazar Vrkatić Jogi és Ügyviteli Kar üzleti pszichológia szakán végezte. 2018. óta rendelkezik szakmai jogosítvánnyal a aszociális gondozással kapcsolatos alapvető szakmai feladatok ellátására. 2018 decembere óta dolgozik Szabadka Város Szociális Központjában, mint esetvezető szociális munkás u Felnőtt és Idősellátó Szolgálatban.