+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Organi upravljanja

Direktor Centra za socijalni rad Grada Subotice je Miroslava Bagavac, dipl.socijalni radnik

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo, socijalnu politiku i demografiju doneo je Rešenje br.129-022-1025/2014-03 od 29.12.2014. godine kojim je data saglasnost za imenovanje Miroslave Bagavac, dipl.socijalnog radnika na funkciju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice.

Skupština Grada Subotice je dana 19.06.2015. godine donela Rešenje br. I-00- 022-124/2015 o imenovanju Miroslave Bagavac za direktora Centra za socijalni rad Grada Subotice.

Skupština Grada Subotice je dana 27.02.2017. godine donela Rešenje br. I- 00-022-55/2017. kojim su imenovani predsednik, zamenik predsednika i članovi Upravnog odbora Centra za socijalni rad Grada Subotice.

ÄŒlanovi Upravnog obora:
1. Dušan Minić, predsednik
2. Gabor Ric, zamenik predsednika
3. Stipan Cakić, član
4. Marina Vojnić, član
5. Marijana Ivković, član

Skupština Grada Subotice je dana 27.02.2017.godine donela Rešenje br. I-00- 022-37/2017 kojim su imenovani predsednik i članovi Nadzornog odbora Centra za socijalni rad Grada Subotice.

ÄŒlanovi Nadzornog odbora:
1. Valerija Nagel Lami, predsednik
2. Dragan Radović, član
3. Boris Telečki, član