+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
COVID - 19

 

COVID - 19 / Obaveštenja

POŠTOVANI GRAĐANI,

UKOLIKO IMATE POTREBE ZA USLUGAMA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE MOLIMO VAS DA SE OBRATITE PUTEM TELEFONA 024/548-220 I DOGOVORITE EVENTUALNI DOLAZAK U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD. ZBOG VELIKOG BROJA POZIVA TEHNIČKE MOGUĆNOSTI TELEFONSKE CENTRALE NE MOGU U KRATKOM ROKU DA PODRŽE POZIVE GRAĐANA, STOGA VAS MOLIMO ZA STRPLJENJE PRILIKOM POZIVANJA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD.


OBAVEŠTENJE

MOLE SE GRAĐANI DA UKOLIKO JE MOGUĆE DOLAZAK U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ODGODE ZBOG EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE. SVE GRAĐANE KOJI IMAJU NEODGODIVE POTREBE ZA USLUGAMA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD, MOLIMO DA PRETHODNO ZAKAŽU SVOJ DOLAZAK U CENTAR PUTEM TELEFONA KAKO BI SE DOGOVORILI SA STRUČNIM RADNICIMA OKO ORGANIZIRANJA DOLASKA I TIME IZBEGLI DUGOTRAJNO ČEKANJE ISPRED ULAZA U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD.


OBAVEŠTENJE

Obaviještavaju se korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć da će od dana 19.10.2020. godine, usled epidemiološke situacije u Republici Srbiji, kao i ekspeditivnosti i efikasnosti rada Centra za socijalni rad grada Subotice, moći da zakažu termine za prijem kod stručnih radnika iz Kancelarije za materijalna davanja u skladu sa tabelom.


OBAVEŠTENJE

Obaveštavamo vas da u Centru za socijalni rad Grada Subotice neće biti struje u ponedeljak, 05.10.2020.godine, u periodu od 8:45 do 11:15 časova, te će biti otežan rad sa strankama. Molimo vas da, ukoliko ste planirali dolazak u Centar navedenog dana, to bude nakon 12 časova.SREDSTVIMA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANjE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE-NACIONALNE ZAJEDNICE UNAPREĐEN SAJT CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE I OMOGUĆENO VIŠEJEZIČNO ELEKTRONSKO INFORMISANjE GRAĐANA

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice je 25.02.2019. godine raspisao Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih –nacionalnih zajednica za 2019. godinu. Centar za socijalni rad Grada Subotice je konkurisao i Rešenjem o dodeli budžetskih sredstava koje je doneo Pokrajinski sekretarijat, dodeljena su nam sredstva u iznosu od 200.000,00 dinara za potrebe razvoja višejezične elektronske uprave. Dana 07.05.2019. godine zaključen je Ugovor o dodeli novčanih sredstava između Autonomne pokrajine Vojvodine-Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, Grada Subotice i Centra za socijalni rad grada Subotice.

Zahvaljujući dodeljenim sredstvima na osnovu projekta veb prezentacija Centra je vizuelno i sadržinski uređena i modernizovana, obezbeđen je „ Responsive Web Design“ pa prezentacija podjednako izgleda na različitim tipovima uređaja koji imaju različitu veličinu ekrana. Takođe, prezentacija je dostupna na jezicima nacionalnih manjina, mađarskom i hrvatskom jeziku koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Grada Subotice. Centar za socijalni rad Grada Subotice je, uz pomoć dodeljenih sredstava,  objavio Informator o radu na mađarskom i hrvatskom jeziku na verziji veb-prezentacije koja je izrađena na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu ( „Sl.glasnik RS“ br. 68/2010 )
Ovim putem izražavamo zahvalnost Pokrajinskom sekretarijatu za   obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice i Autonomnoj pokrajini Vojvodini za dodeljena sredstva kojima je Centar za socijalni rad Grada Subotice napravio korak u približavanju modernim trendovima, i pre svega ispunio obavezu prema korisnicima, naročito pripadnicima nacionalnih manjina koji sada mogu da ispune svoja zakonski propisana prava i informišu se  o pravima i uslugama koje pruža Centar na svom maternjem jeziku.


POŠTOVANI GRAĐANI,

UKOLIKO IMATE RESPIRATORNE TEGOBE (KAŠALj, KIJANjE, CURENjE  NOSA )RADI PREVENCIJE ŠIRENjA INFEKCIJE I ZAŠTITE VAŠEG I NAŠEG ZDRAVLjA, MOLIMO VAS DA SVOJ DOLAZAK U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD ODLOŽITE

UKOLIKO VAM JE DOLAZAK U CENTAR ZA SOCIJALNI NEODLOŽAN, MOLIMO VAS DA NE DOVODITE ČLANOVE  SVOJE PORODICE ČIJI DOLAZAK NIJE NEOPHODAN ZA OBAVLjANjE POSLOVA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD.

MOLIMO VAS DA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD PRIMENjUJETE MERE LIČNE HIGIJENE I HIGIJENE PROSTORA U SKLADU SA UPUTSTVOM KOJE JE NALOŽILO NADLEŽNO MINISTARSTVO( OBAVEZNA DEZINFEKCIJA RUKU )


Putem ZOOM platforme, a u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku EU, stručni radnici Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali su online obuci „Razvod roditelja i zaštita dece“ koja se održala od 13.-15.jula 2020. godine. Cilj obuke bio je da se doprinese da se svakom detetu u Srbiji omogući zaštita od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima. Projekat se sprovodi uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. .

Detaljnije >>

Kao psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, savetnici i psihoterapeuti, prioritet nam da koristimo psihološka znanja kako bismo u ispravnoj komunikaciji o virusu pomogli i podržali ljude da umanje anksioznost i prilagode se visokostresnoj situaciji. Stoga su u nastavku navedeni neki korisni saveti o tome kako se najbolje prilagoditi izolaciji.

Detaljnije >>

 
29.01.2020.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice, 29.01.2020. godine održana je edukacija bez provere znanja „ Uticaj emocija na ponašanje deteta“ u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, a u cilju podrške stručnim radnicima u centrima za socijalni rad i ustanovama za smeštaj dece i mladih. ...
Detaljnije >>

29.01.2020.

Dana 28. i 29.01.2020. godine u Kaštelu Ečka, „ Lovački dvorac“, održan je seminar na temu „ Jačanje kapaciteta institucija za promociju važnosti političkih, ekonomskih, socijalnih i zdravstvenih prava žena sa invaliditetom“, uz finansijsku podršku UN Women. ...
Detaljnije >>

U skladu sa Odlukom o ostvarivanju prava u oblasti socijalne zaštite iz nadležnosti grada Subotice i izborom grada Subotice o pružaocu usluge ličnog pratioca i personalnog asistenta u skladu sa zakonom, obaveštavamo Vas da je pružalac usluga ličnog pratioca i personalnog asistenta "Mobility MGB doo" Sombor, Zlatne Grade br. 3 sa predstavništvom na teritoriji grada Subotice na adresu SUbotica, ul. Boška Bujića br. 11. ....
Detaljnije >>

8.11.2019.

Obaveštenje. ...
Detaljnije >>

12.11.2019.

U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Subotice 12.11.2019. godine održan je okrugli sto za pravnike zaposlene u centrima za socijalni rad pod nazivom „Lišenje roditeljskog prava“ u organizaciji Pokrajinsk og zavoda za socijalnu zaštitu. Nakon pozdravne reči direktorke Centra za socijalni rad Grada Subotice Miroslave Bagavac, Sanja Grmuša iz Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu iznela je teorijsko razmatranje lišenja roditeljskog prava dok je prikaz slučaja iznela Stanija Perić, dipl.pravnik Centra za socijalni rad Grada Subotice. ...
Detaljnije >>

08.11.2019.

Obaveštenje ...
Detaljnije >>