+381 24 548 220
subotica.csr@minrzs.gov.rs
7:00 - 14:30
Nova centrala
COVID - 19

 

 


Lice za kontakt: Mario Šili, 024-548-220

Direktor
Miroslava Bagavac
dipl.socijalni radnik


OBAVEŠTENJE,

UKOLIKO IMATE POTREBE ZA USLUGAMA CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE MOLIMO VAS DA SE OBRATITE PUTEM TELEFONA 024/548-220 I DOGOVORITE DOLAZAK U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD KAKO BI SE DOGOVORILI SA STRUČNIM RADNICIMA OKO ORGANIZOVANJA DOLASKA I TIME IZBEGLI DUGOTRAJNO ČEKANJE ISPRED ULAZA U CENTAR ZA SOCIJALNI RAD.  

 


OBAVEŠTENJE

Obaviještavaju se korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć da će od dana 19.10.2020. godine, usled epidemiološke situacije u Republici Srbiji, kao i ekspeditivnosti i efikasnosti rada Centra za socijalni rad grada Subotice, moći da zakažu termine za prijem kod stručnih radnika iz Kancelarije za materijalna davanja u skladu sa tabelom.SREDSTVIMA POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA OBRAZOVANjE, PROPISE, UPRAVU I NACIONALNE MANjINE-NACIONALNE ZAJEDNICE UNAPREĐEN SAJT CENTRA ZA SOCIJALNI RAD GRADA SUBOTICE I OMOGUĆENO VIŠEJEZIČNO ELEKTRONSKO INFORMISANjE GRAĐANA

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice je 25.02.2019. godine raspisao Konkurs za dodelu budžetskih sredstava organima i organizacijama u Autonomnoj pokrajini Vojvodini u čijem radu su u službenoj upotrebi jezici i pisma nacionalnih –nacionalnih zajednica za 2019. godinu. Centar za socijalni rad Grada Subotice je konkurisao i Rešenjem o dodeli budžetskih sredstava koje je doneo Pokrajinski sekretarijat, dodeljena su nam sredstva u iznosu od 200.000,00 dinara za potrebe razvoja višejezične elektronske uprave. Dana 07.05.2019. godine zaključen je Ugovor o dodeli novčanih sredstava između Autonomne pokrajine Vojvodine-Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, Grada Subotice i Centra za socijalni rad grada Subotice.

Zahvaljujući dodeljenim sredstvima na osnovu projekta veb prezentacija Centra je vizuelno i sadržinski uređena i modernizovana, obezbeđen je „ Responsive Web Design“ pa prezentacija podjednako izgleda na različitim tipovima uređaja koji imaju različitu veličinu ekrana. Takođe, prezentacija je dostupna na jezicima nacionalnih manjina, mađarskom i hrvatskom jeziku koji su u službenoj upotrebi na teritoriji Grada Subotice. Centar za socijalni rad Grada Subotice je, uz pomoć dodeljenih sredstava,  objavio Informator o radu na mađarskom i hrvatskom jeziku na verziji veb-prezentacije koja je izrađena na jeziku nacionalne manjine, u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu ( „Sl.glasnik RS“ br. 68/2010 )
Ovim putem izražavamo zahvalnost Pokrajinskom sekretarijatu za   obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice i Autonomnoj pokrajini Vojvodini za dodeljena sredstva kojima je Centar za socijalni rad Grada Subotice napravio korak u približavanju modernim trendovima, i pre svega ispunio obavezu prema korisnicima, naročito pripadnicima nacionalnih manjina koji sada mogu da ispune svoja zakonski propisana prava i informišu se  o pravima i uslugama koje pruža Centar na svom maternjem jeziku.

 
 
Predstavnici Centra za socijalni rad grada Subotice, Miroslava Bagavac, direktor i Vesna Margaretić, rukovodilac Službe za zaštitu dece i mladih su 20. oktobra u Beogradu prisustvovale Šestoj međunarodnoj stručnoj konferenciji o bezbednosti dece „ Bezbednost i odgovornost 2021“ koju je organizovala Fondacija „Tijana Jurić“ i Centar za nestalu i zlostavljanu decu.

227_1.jpg

 
 

Dana 14.10.2021. godine u Novom Sadu, u prostorijama Centra za socijalni rad grada Novog Sada održana je konferencija sa temom „Prevencija sklapanja maloletničkih brakova i porodičnog nasilja među pripadnicima romske populacije na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine“ u organizaciji Ekumenske humanitarne organizacije, a u partnerstvu sa Centrom za socijalni rad grada Novog Sada.


226_3.jpg

 
U Vrnjačkoj Banji, u periodu od 26.septembra do 01.oktobra, Republički zavod za statistiku organizovao je konferenciju na temu „Socijalna davanja na lokalnom nivou“.| Konferenciji je prisustovala direktorica Centra za socijalni rad grada Subotice Miroslava Bagavac, dipl.socijalni radnik.
225_3.jpg
 

Detaljnije >>

Putem ZOOM platforme, a u okviru projekta „Pozitivno roditeljstvo“ koji se sprovodi uz finansijsku podršku EU, stručni radnici Centra za socijalni rad Grada Subotice prisustvovali su online obuci „Razvod roditelja i zaštita dece“ koja se održala od 13.-15.jula 2020. godine. Cilj obuke bio je da se doprinese da se svakom detetu u Srbiji omogući zaštita od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima. Projekat se sprovodi uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. .

Detaljnije >>

Kao psiholozi, socijalni radnici, pedagozi, savetnici i psihoterapeuti, prioritet nam da koristimo psihološka znanja kako bismo u ispravnoj komunikaciji o virusu pomogli i podržali ljude da umanje anksioznost i prilagode se visokostresnoj situaciji. Stoga su u nastavku navedeni neki korisni saveti o tome kako se najbolje prilagoditi izolaciji.

Detaljnije >>

 
29.01.2020.

U Centru za socijalni rad Grada Subotice, 29.01.2020. godine održana je edukacija bez provere znanja „ Uticaj emocija na ponašanje deteta“ u organizaciji Pokrajinskog zavoda za socijalnu zaštitu, a u cilju podrške stručnim radnicima u centrima za socijalni rad i ustanovama za smeštaj dece i mladih. ...
Detaljnije >>